Tweede protocol tot wijziging en aanvulling van het aanvullend akkoord van 3 december 1974 tussen het Koninkrijk België en de Raad van Europa, bij het algemeen akkoord van 2 september 1949 inzake de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa

Korte inhoud: Het Tweede Protocol verduidelijkt een aantal aspecten met betrekking tot de voorrechten en immuniteiten die door België worden toegekend met het oog op de goede werking van het Bureau van de Raad van Europa in Brussel.

Ondertekening: 15/04/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 31/03/2017

Publicatie decreet in Staatsblad: 19/04/2017 

pdf bestand1137_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (155 kB)

pdf bestand1137_Ondertekende akte in het Frans.pdf (152 kB)

pdf bestand1137_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (231 kB)

pdf bestand1137_Advies Raad van State.pdf (128 kB)

pdf bestand1137_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (154 kB)

pdf bestand1137_Decreet.pdf (79 kB)