Titels van legaal bezit aanvaard door de dCSG

Het voorhanden hebben en verwerven van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie, van bepaalde defensiegerelateerde producten en van bepaald ordehandhavingsmateriaal is onderworpen aan de regels van de federale Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan.
De in-, uit- en doorvoer en de overbrenging van deze goederen wordt alleen toegestaan als de aanvrager op basis van de Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan gerechtigd is om de betreffende goederen voorhanden te hebben of te verwerven.

Naargelang het geval moet u bij uw aanvraag dan ook een kopie van een van de volgende documenten voegen:

  • Vergunning tot het Voorhanden Hebben van een Vuurwapen (model 4 – artikel 11 Wapenwet);
  • Voorlopig Getuigschrift van Inschrijving (model 6 – artikel 17 Wapenwet);
  • Sportschutterslicentie (enkel voor wapens ontworpen voor het sportschieten – artikel 12 Wapenwet);
  • Jachtverlof (enkel voor lange wapens daar toegelaten waar het jachtverlof geldig is – artikel 12 Wapenwet);
  • Getuigschrift van Erkenning van een Wapenverzameling of Privé-museum (model 3 – artikel 6 Wapenwet).

Bij de overbrenging van civiele vuurwapens of onderdelen daarvan vanuit een andere lidstaat van de EU kan u ook een kopie voegen van de voorafgaande machtiging voor de verwerving van een wapen in een andere Staat van de EU (de 'blauwe kaart'). Deze machtiging voor de verwerving wordt toegekend door de provinciegouverneur en is complementair aan de vergunning voor de overbrenging toegekend door het Vlaamse Gewest.

Anders gezegd, telkens u bij de dienst Controle Strategische Goederen een vergunning voor de overbrenging van civiele vuurwapens of onderdelen daarvan aanvraagt, moet u bij uw provinciale wapendienst ook een machtiging voor de verwerving aanvragen.

Voor meer informatie over uw verplichtingen onder de federale Wapenwet van 8 juni 2006 en de uitvoeringsbesluiten ervan neemt u contact op met de wapendienst van de provincie van uw woonplaats.