Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds

Korte inhoud: Door de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ghanahebben producten uit dit land nu vrije toegang tot de Europese markt. De partijen handhaven hun verbintenis ten opzichte van de regionale economische partnerschapsovereenkomst (EPA) met West-Afrika handhaven, die in de plaats komt van de tijdelijke EPA.

Ondertekening: 28/07/2016

Bekrachtiging en afkondiging: 03/07/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2020

pdf bestand1224_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.4 MB)

pdf bestand1224_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (279 kB)

pdf bestand1224_Advies Raad van State.pdf (126 kB)

pdf bestand1224_Decreet.pdf (71 kB)