Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, anderzijds

Korte inhoud:Door de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust hebben producten uit dit land nu vrije toegang tot de Europese markt. De partijen handhaven hun verbintenis ten opzichte van de regionale economische partnerschapsovereenkomst (EPA) met West-Afrika handhaven, die in de plaats komt van de tijdelijke EPA.

Ondertekening: 26/11/2008 (Abidjan) en 22/01/2009 (Brussel)

pdf bestand1223_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.74 MB)