Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ivoorkust, enerzijds, en de Europese Gemeenschappen en haar lidstaten, anderzijds

Korte inhoud:Door de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst met Ivoorkust hebben producten uit dit land nu vrije toegang tot de Europese markt. De partijen handhaven hun verbintenis ten opzichte van de regionale economische partnerschapsovereenkomst (EPA) met West-Afrika handhaven, die in de plaats komt van de tijdelijke EPA.

Ondertekening: 26/11/2008 (Abidjan) en 22/01/2009 (Brussel)

Bekrachtiging en afkondiging: 03/07/2020

Publicatie decreet in Staatsblad: 22/07/2020

pdf bestand1223_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.74 MB)

pdf bestand1223_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (246 kB)

pdf bestand1223_Advies Raad van State.pdf (126 kB)

pdf bestand1223_Decreet.pdf (72 kB)