Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en Centraal-Afrika, anderzijds

Korte inhoudDeze economische partnerschapsovereenkomst (Economic Partnership Agreement, EPA) is een op ontwikkeling gerichte handelsovereenkomst die de basis zal vormen voor de handelsbetrekkingen tussen de Europese Unie en Centraal-Afrika (in deze overeenkomst alleen bestaande uit Kameroen). Deze overeenkomst met Kameroen is tijdelijk en zal dan ook vervangen worden door een volwaardige, regionale EPA.

Ondertekening: 22/01/2009

pdf bestand1238_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (3.56 MB)