Subsidie voor wereldwijd onderzoek naar zorgeconomieën, 2016

ProjectWereldwijd onderzoek voeren naar zorgeconomieën, onder andere aan de hand van de taakverdeling tussen mannen en vrouwen en informele en formele zorgtaken.

Begunstigde: IAO

Bedrag: 400.000 euro

Duurjanuari 2016 – juni 2018

Wereldwijd neemt de vraag naar zorg toe door de toenemende vergrijzing. De zorgeconomie is echter zeer anders georganiseerd in de verschillende delen van de wereld. Dit project onderzocht hoe deze is georganiseerd aan de hand van de verdeling tussen mannen en vrouwen in het opnemen van zorgjobs en tussen informele en formele zorgtaken. Het onderzoek stelt daarbij vast dat bijkomende investeringen in de zorgeconomie wereldwijd 475 miljoen bijkomende jobs kan creëren tegen 2030.

Het finale rapport kan je hier vinden

Filmpje