Subsidie voor versterking engagement vanuit de private sector voor de bescherming van natuurlijk Werelderfgoed, 2020

Project: Bouwen aan capaciteiten voor klimaatadaptatie bij natuurlijke Werelderfgoedsites – vooral in Afrika - met bijzondere aandacht voor communicatie, training en fondsenwerving

Begunstigde: UNESCO

Subsidie: : 99.951 USD

Periode: 2020 - 2022

Studies wijzen uit dat meer dan de helft van alle natuurlijke Werelderfgoed-sites bedreigd zijn door grootschalige industriële projecten, met kwalijke gevolgen voor de impact op het ecosysteem. Het Werelderfgoed-centrum is in de voorbije jaren daarom gesprekken aangegaan met onder meer de mijnbouw- en oliesector en het verzekerings- en bankwezen om te vermijden dat projecten worden ondernomen of gefinancierd in of vlakbij Werelderfgoed. Klinkende namen zoals Shell, Total, Goldman Sachs en JP Morgan, evenals de International Council on Mining and Metals (ICMM) hebben daardoor een ‘No Go Commitment’ onderschreven.

Dit projectvoorstel wil op die ervaringen voortbouwen en de verschillende gesprekken en bedrijfsengagementen meer strategisch en structureel aanpakken, waarbij men zich de volgende concrete doelstellingen stelt:

  • De uitwerking en lancering van een online inventaris met alle bedrijven en sectororganisaties die formeel reeds het ‘No Go Commitment’ tekenden.
  • Het verder uitwerken van criteria voor een minimum standaard voor het ‘No Go Commitment’.
  • De ontwikkeling van strategische communicatiematerialen gericht op de private sector, waaronder een event, een webpagina en promotiemateriaal voor sociale media.