Subsidie voor Unesco’s mariene Werelderfgoed te beschermen in een veranderend klimaat, 2019

Project: Technische ondersteuning bieden aan mariene Werelderfgoedsites met bijzondere aandacht voor capaciteitsopbouw en onderlinge samenwerking tussen Afrikaanse sites.

Begunstigde: Unesco

Bedrag: 149.330 USD

Duur: 2019  2020

Dit project zorgt voor een verdere ondersteuning van Unesco’ programma voor de bescherming van marien Werelderfgoed, dat wordt geleid door de Vlaamse Fanny Douvere.

Het specifieke doel van dit project is om de samenwerking tussen Afrikaanse mariene sites te bevorderen om zo ook hun capaciteiten te versterken, en om technische ondersteuning te bieden aan mariene sites. Dergelijke ondersteuning werd ook al met Vlaamse financiering geboden aan Belize, met als resultaat dat Belizes barrièrerif in 2018 van de lijst werd gehaald van Werelderfgoed-sites in gevaar.

Men beoogt om de volgende resultaten te behalen:

  • Versterken van de Zuid-Zuid-samenwerking tussen mariene Werelderfgoed-sites in Zuid-Afrika, Sudan, de Seychellen, Mauritanië en Yemen, met onderlinge akkoorden, uitwisseling van goede praktijken en gezamenlijke fondsenwerving
  • De organisatie van de vierde conferentie voor de managers van mariene Werelderfgoed-sites, met cofinanciering van Frankrijk en Australië.
  • De ondersteuning van minstens twee dossiers over mariene Werelderfgoed-sites die door het Werelderfgoed-comité worden behandeld.

Met dank aan Vlaamse financiering zullen mariene Werelderfgoedsites – en de Afrikaanse in het bijzonder - op termijn beter beschermd worden.