Subsidie voor sectorale steun landbouw in Malawi 2016

Periode: 2017-2018

Budget: 5.000.000 euro

In overleg met verschillende donoren werd besloten om de landbouw in Malawi sectoraal te ondersteunen, via de Agriculture Sector Wide Approach (ASWAp). Het Support Project (ASWAp-SP) voorziet in technische en financiële steun voor het Ministerie van Landbouw voor de uitvoering van deze ASWAp. De financiering verloopt via het Multi Donor Trust Fund en staat onder toezicht van de Wereldbank. Naast Vlaanderen dragen de EU, Noorwegen, Ierland, USAID en de Wereldbank bij tot dit fonds.

Met ASWAp-SP moet de effectiviteit en de duurzaamheid van investeringen gericht op voedselzekerheid en groei in de landbouwsector in Malawi verbeteren. Concreet werkt ASWAp-SP aan de versterking van het Ministerie van Landbouw, aan de verbetering van landbouwvoorlichtingsdiensten en landbouwonderzoek en aan de verbetering van het investeringsklimaat in de landbouwsector. Daarnaast coördineert ASWAp-SP de projecten van de verschillende ministeries betrokken bij de uitvoering van ASWAp.

De Vlaamse Regering draagt 5.000.000 euro bij aan het Multi Donor Trust Fund voor de uitvoering van ASWAp-SP voor de komende 2 jaar. De Vlaamse Regering wenst hierdoor de versnippering van de hulp tegen te gaan en de efficiëntie van de samenwerking tussen Vlaanderen en Malawi te verbeteren.