Subsidie voor 'review recent trends decentralised cooperation', 2017

Project: Studie van recente trends in decentraliseerde ontwikkelingssamenwerking.

Begunstigde: OESO

Bedrag: € 20.000

Duur: 2017

Met de studie “review of recent trends in decentralised cooperation: Mapping and analysing financial flows, actors and mechanisms in EU countries” wenst OESO de rol van decentrale  overheden in de ontwikkelingssamenwerking in kaart te brengen. 

Naast een kwantitatieve analyse van ODA/DAC cijfers van regionale en lokale overheden in Europa, worden ook een vijftal casestudies opgemaakt. Het ontwikkelingsbeleid van de Vlaamse overheid is één van deze vijf.  

"Reshaping decentralised development copperation" werd gepubliceerd in juni 2018