Subsidie voor reproductieve gezondheidszorg in zuidelijk Afrika, 2009

Tijdsduur: 2009-2012

Budget: 3.498.000 euro

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil de toegang tot reproductieve gezondheidssystemen voor vrouwen in zuidelijk Afrikaanse landen verbeteren.

Duur en budget

De Vlaamse Regering ondersteunt het “WHO Initiative for Healthy Pregnancy in Southern Africa: Introducing the WHO antenatal care model in order to strengthen health systems and address violence during pregnancy” met 3.498.000 euro. Dit budget werd uitgetrokken op de begroting 2009 en het programma zal hiermee gedurende vier jaar ondersteund kunnen worden. Dit programma kreeg reeds een subsidie van 1 miljoen euro in 2008.

Probleemstelling

Jaarlijks sterven er wereldwijd ongeveer 530.000 vrouwen aan complicaties tijdens de zwangerschap en de geboorte. Bijna 4 miljoen kinderen sterven tijdens de eerste vier weken na de geboorte. Het grootste deel van deze slachtoffers zijn vrouwen en kinderen in het Zuiden. Dit zou voorkomen kunnen worden via een betere gezondheids- en moeder- en kindzorg. Zwangere vrouwen en moeders van pasgeborenen hebben nood en recht op een verbeterde toegang tot reproductieve gezondheid.

Uitwerking

Met dit programma wil WHO ervoor zorgen dat zwangere vrouwen voor tijdens en na de bevalling meer en gemakkelijker toegang verkrijgen tot voor hen gespecialiseerde gezondheidszorg. Daarom wil WHO alle deskundigheid en diensten met betrekking tot gezondheidszorgverstrekking aan zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen samenbrengen om zo de kwaliteit van de zorgverstrekking te verhogen.

Het programma bestaat uit de volgende fasen:

  1. Implementatie van het model voor zwangerschapsbegeleiding en kraamzorg in Mozambique door enerzijds de bewezen en aanbevolen noodzakelijke diensten aan te bieden tijdens de pre- en postnatale zorg en anderzijds door een aantal nieuwe cruciale interventies te introduceren in de pre- en postnatale zorg om zo de gezondheid van moeder en kind verbeteren. Dit gebeurt ondermeer via detectie, behandeling en preventie van ziekten zoals bloedarmoede en besmettelijke ziekten zoals HIV/AIDS, malaria en syfilis.
  2. De resultaten van het project in Mozambique verzilveren en overdragen naar de gezondheidsfaciliteiten in Malawi.
  3. Nagaan of een consultatie voor mishandelde zwangere vrouwen kan geïntegreerd worden in het basispakket voor pre- en postnatale zorg dat vrouwen in Zuid-Afrika en Mozambique ontvangen.

Partner

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)