Subsidie voor publieke en private aanbestedingen bij duurzame kleine bedrijven in Zuid-Afrika, 2013

Project: Public and private procurement and the Social Economy

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Periode: 01.01.2014 – 31.12.2016 (verlengd tot 31.06.2017)

Budget: 1.735.926 euro

Dit programma van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) wil via het gericht stimuleren van openbare en private aanbestedingen de sociale economie in Zuid-Afrika ondersteunen. Met dit nieuwe programma wordt voortgebouwd op de ervaring die opgedaan werd tijdens een pilootproject in KwaZulu-Natal.

Werkloosheid is in Zuid-Afrika een groot probleem. De werkloosheid bij de jeugd tussen 16 en 30 jaar bedraagt meer dan 40%. Er is nood aan innovatieve oplossingen voor het tewerkstellingsprobleem, waarbij sociale en economische doelstellingen moeten gecombineerd worden.

Openbare aanbestedingen bieden de mogelijkheid om de ontwikkeling van de sociale economiesector te stimuleren en te ondersteunen. Er is wereldwijd een groeiende interesse om openbaar aan te besteden vanuit en naar de sociale economiesector. In Zuid-Afrika zijn er enkele gevallen gekend waar via een openbare aanbesteding gefocust werd op de sociale economie (coöperatieven).

De Internationale Arbeidsorganisatie wil ondersteuning bieden aan sociale economie bedrijven in Zuid-Afrika zodat ze beter gebruik maken van het regelgevend kader voor de preferentiële aanbesteding van hun goederen en diensten door de overheid en de private sector. Dit zal gebeuren door een mix van lobbywerk en beleidsadvies aan de aankoopfunctionarissen van de overheid en bedrijven én capaciteitsopbouw bij de managers van sociale economie bedrijven.