Subsidie voor Programma ‘Vaardigheden en Levenslang Leren’, ILO (2022-2023)

Programma: via gepoolde financiering van verschillende donoren doelstelling 5 van het Programma en Budget van de IAO behalen, nl. ‘Skills and lifelong learning to facilitate access to and transitions in the labour market’

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Bedrag: 709.000 euro

Duur: 24 maanden

De Vlaamse bijdrage is gericht op de thematische prioriteit ‘digitalisering’ met interventies op nationaal niveau in twee opkomende economieën, nl. India en Zuid-Afrika, hetgeen strookt met de nieuwe samenwerkingsrelatie tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.