Subsidie voor opleidingscentra voor verloskundigen in Mozambique

Begunstigde: United Nations Population Fund

Budget: 1.340.000 euro

Om het hoge kinder- en moedersterftecijfer terug te dringen leverde Mozambique al grote inspanningen. In de periode 2008 – 2014 werd er ingezet om het aantal gezondheidswerkers te verhogen. Sinds 2015 ligt de focus meer op het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen in de gezondheidssector.

Met het project ‘Enhancing the quality of the midwifery workforce in Mozambique’ wilt United Nations Population Fund (UNFPA) het aantal gekwalificeerde verloskundigen verhogen door het Cubaanse opleidingsmodel voor medische personeel toepassen in Mozambique. Momenteel loopt het project in de provincie Cabo Delgado. Met deze Vlaamse steun kan het project uitbreiden naar de provincie Tete.

Met de Vlaamse steun voor dit UNFPA project wil de regering bijdragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van een efficiënt en effectief gezondheidsbeleid op nationaal vlak in Mozambique.