Subsidie voor onderzoek rond gezinsplanningsmethoden in de provincie Maputo, 2012

Tijdsduur: 2012-2017

Budget: 1.178.829

Dit onderzoeksproject moet informatie verschaffen over de culturele redenen waarom mensen wel of niet aan familieplanning doen en heeft als hoofddoelstelling vooral gegevens te bezorgen aan de Mozambikaanse overheid zodat die haar beleid beter af kan stemmen op de noden van de bevolking.

Duur en budget

De Vlaamse overheid trekt 1.178.829 euro uit voor dit programma dat loopt van 2012 tot 2017.

Probleemstelling

Het “International Centre for Reproductive Health” (ICRH) heeft een ruime deskundigheid opgebouwd op het vlak van gezinsplanning, contraceptiegebruik en HIV/AIDS preventie. Deze kennis is van groot belang in een land dat nog steeds kampt met HIV/AIDS en dat tevens werk wil maken van preventie en gezinsplanning.

Uitwerking

De doelstelling van het project is om bij te dragen tot een hoger gebruik van contraceptie zoals vooropgesteld in het strategisch plan voor gezinsplanning van het Mozambikaanse ministerie van gezondheid. In de eerste plaats wordt onderzoek vooropgesteld, vooral rond het gebruik van anticonceptie, en bijkomend zal beleidsadvies opgemaakt worden.

Het project kent drie fasen:

  1. diepte-onderzoek en analyse
  2. ontwikkeling en implementatie van sensibiliserende acties
  3. opvolging van de impact

Partner

International Centre for Reproductive Health (ICRH)