Subsidie voor ondersteuning pluralistische landbouwvoorlichting in Malawi, 2016

Project: Het vaststellen en versterken van de capaciteit, prestaties en effecten van het pluralistische landbouwvoorlichtingssysteem in Malawi

Begunstigde: International Food Policy Research Institute (IFPRI)

Subsidie:  450.000 euro

Duur: augustus 2016-juli 2019

Op 8 juli 2016 besliste de Vlaamse Regering een subsidie van 450.000 euro toe te kennen voor het International Food Policy Research Institute (IFPRI) in Malawi. IPFRI zal daarmee de komende drie jaar het Malawische ministerie van landbouw bijstaan bij de ontwikkeling van een gecoördineerd beleid voor landbouwvoorlichting. Het Duitse ontwikkelingsagentschap GIZ en het Amerikaanse USAID springen bij met een extra 300.000 euro.

Het project moet de productiviteit en de welvaart van boeren in Malawi verhogen door hun kennis van duurzame landbouwtechnieken te verbeteren. Momenteel doen al heel wat organisaties in Malawi aan landbouwvoorlichting. Alleen verlopen de initiatieven ongecoördineerd. En de kwaliteit van de voorlichting verschilt sterk van aanbieder tot aanbieder. IPFRI wilt voortbouwen op deze bestaande initiatieven, maar tegelijkertijd het ministerie van landbouw een meer regulerende en coördinerende rol laten opnemen.

Vlaanderen richt zich in zijn samenwerking met Malawi volledig op de landbouwsector. De meerderheid van de bevolking bestaat uit kleinschalige boeren, die enorm kwetsbaar zijn voor klimaatveranderingen. Door een betere voorlichting over technieken en gewassen  wapenen deze boeren zich beter tegen deze uitdaging. Vlaanderen kiest ervoor om in Malawi bij te dragen tot een performant landbouwbeleid en het recht op voedselzekerheid in Malawi.

http://www.ifpri.org/