Subsidie voor noodhulp voedselsteun voor Niger 2016

Project: Voedselsteun voor 500 huishoudens in Niger

Begunstigde:  Oxfam

Bedrag: 230.000 euro

Duur: 2016

Vlaanderen heeft eind 2016 een subsidie toegekend van 230.000 euro aan Oxfam voor humanitaire hulp in Niger. Oxfam’s noodhulp in Diffa maakt deel uit van haar bredere strategie in de crisis rond het Tsjaadmeer. Dit project zal zich richten op minimaal 500 huishoudens (3500 personen) van de meest kwetsbare bevolking in Diffa. Het project beoogt onmiddellijke voedselsteun te verstrekken aan de meest getroffen en meest kwetsbare groepen (vrouwen, mannen, meisjes en jongens) voor een periode van drie maanden. Het rantsoen zal worden verstrekt aan 500 huishoudens met een volledig pakket voor een minimum van 2.100 Kcal per person per dag voor een gezin van zeven, inclusief bonen, olie en zout. Door dit project te ondersteunen wil de Vlaamse regering ook aandacht vestigen op onder gefinancierde en minder gekende humanitaire crisissen.