Subsidie voor noodhulp Syrische vluchtelingen in eigen land 2015

Project: noodhulp voor Syrische vluchtelingen in eigen land  

Begunstigde:  Caritas 

Bedrag: 150.000 euro

Duur: September 2015 

Na bijna 5 jaar gewapend conflict in Syrië wordt de humanitaire situatie steeds schrijnender. Caritas International wil Syriërs ondersteunen die op de vlucht zijn in eigen land. Door de aanhoudende gevechten zijn veel mensen gevlucht naar de kuststreek. Talrijke gezinnen komen aan met weinig middelen en wonen in precaire omstandigheden. Er is nood aan drinkbaar water, voedsel, verzorging en onderwijsondersteuning voor de kinderen.

Met deze subsidie voorziet Caritas 3500 gezinnen – om en bij 200.000 personen –in de kuststreek van Syrië van noodhulp.