Subsidie voor noodhulp in Burundi, 2014

Begunstigde: Rode Kruis-Vlaanderen Internationaal vzw

Tijdsduur: 2014

Budget: 249.792 euro

Het afgelopen decennium keerden meer dan 500 000 Burundese vluchtelingen terug naar hun land. Deze waren het land ontvlucht tijdens de burgeroorlogen van ’72 en ’93. Eind 2012 werd in Tanzania het laatste vluchtelingenkamp gesloten in Mtabila. In totaal 38 000 personen keerden gedwongen terug.

Deze groep terugkerenden is heel kwetsbaar. De meeste vluchtelingen leefden meer dan 20 jaar in kampen, velen zijn er zelfs geboren. Bij hun terugkeer worden deze mensen met vele problemen geconfronteerd: hun land is ingenomen, de lokale taal wordt niet goed beheerst, toegang tot een inkomen is moeilijk, sociale ontwrichting,…

Deze financiering zal het Burundese Rode Kruis toelaten de socio-economische re-integratie van de terugkerende personen van Mtabila en de lokale kwetsbaren verder te ondersteunen in de communes Rumonge en Kayogoro, respectievelijk in de provincies Bururi en Makamba.