Subsidie voor nationaal actieplan rond HIV/AIDS voor vrouwen en meisjes 2006

Tijdsduur: 2006-2011

Budget: 2.000.000

De Vlaamse Regering wenst bij te dragen tot de ontwikkeling en de realisatie van een nationaal actieplan rond HIV/AIDS voor vrouwen en meisjes.

Duur en budget

De Vlaamse Regering maakte 2 miljoen euro vrij voor dit project. Het project liep van 2006 tot eind 2011.

Uitwerking

Het project "Enhancing community and national capacity to effectively address vulnerabilities of women and girls to HIV and AIDS” ontwikkelt en realiseert een nationaal actieplan voor vrouwen en meisjes. Het is de bedoeling dat alle betrokken instanties vervolgens zelfstandig uitvoering kunnen geven aan dit nationale actieplan. De risico’s en gevaarlijke praktijken waaraan vrouwen en meisjes blootstaan, zullen beter herkend worden, waardoor de bestrijding efficiënter zal kunnen verlopen. Dat moet deze doelgroep minder kwetsbaar maken voor besmetting en een vlottere toegang geven tot gezondheidsdiensten, sociaal-economische bijstand en het rechtssysteem.

Partner

De nationale aidscommissie, het ministerie van gender, kinderwelzijn en sociale ontwikkeling en enkele niet-gouvernementele organisaties werken samen aan de uitvoering van dit plan.