Subsidie voor kennisopbouw en -uitwisseling rond jobcreatie via kmo-ontwikkeling in Zuid-Afrika, 2014

Project: Job Creation through SME Development – a knowledge sharing project

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Periode: 1.01.2015 – 31.12.2017

Budget: 600.000 euro

De werkloosheidsgraad in Zuid-Afrika ligt hoog: zo’n 25% van de actieve bevolking heeft er geen job. Vooral jonge mannen en vrouwen én mensen met een handicap vinden geen werk. Voor de Zuid-Afrikaanse regering is welvaartscreatie door de promotie van waardig werk dan ook één van de beleidsprioriteiten. Eén van de manieren om dit doel te bereiken is door de promotie van ondernemerschap en de ontwikkeling van micro, kleine en middelgrote ondernemingen.

De algemene doelstelling van het project is het realiseren van een verbeterd ondernemersklimaat voor kmo’s waarbij –dankzij kennisuitwisseling, coördinatie en samenwerking tussen belanghebbenden- initiatieven genomen worden  om het opzetten en uitbouwen van kmo’s te vergemakkelijken.

Zuid-Afrika is een van de drie partnerlanden van Vlaanderen in Zuidelijk Afrika. Deze projectsubsidie past binnen de landenstrategienota 2012-2016 die focust op ondernemerschap en sociale innovatie om armoede en ongelijkheid terug te dringen.