Subsidie voor huisvesting voor gezondheidspersoneel in Mozambique (2013)

Project: de bouw van bijkomende accommodatie voor gezondheidspersoneel in de provincie Tete

Begunstigde: BTC (Belgische Technische Coöperatie)

Tijdsduur: 2013-2014

Budget: 1.791.895 euro

In het kader van de verbetering van het personeelsbeleid in de gezondheidssector, besloot de Vlaamse Regering een bijdrage te leveren aan de bouw van bijkomende accommodatie voor gezondheidspersoneel in de provincie Tete. 

In februari 2013 vroeg de overheid van de Mozambikaanse provincie Tete ondersteuning op het vlak van het personeelsbeleid, wat een van de belangrijkste factoren is die de dienstverlening in de gezondheidssector beïnvloeden. Er werd voorgesteld om in te zetten op de accommodatie voor verpleegsters, vroedvrouwen en ander verzorgend personeel.

Het belang van een goede huisvesting voor het gezondheidspersoneel werd onder meer aangetoond in een recente studie van de EU rond retentie en motivatie van gezondheidspersoneel in Mozambique. In vele gezondheidscentra is er immers een schrijnend tekort aan woningen voor het medisch personeel, dat vaak in huizen van slechte kwaliteit - soms zelfs in hutten van stro - woont. 

BTC (Belgische Technische Coöperatie) kreeg de opdracht om gedurende 24 maanden een ervaren ingenieur/architect ter beschikking te stellen van de provinciale overheid in Tete. Deze expert zal instaan voor de begeleiding en opvolging van de bouw van woningen voor technisch gezondheidspersoneel.