Subsidie voor het Werelderfgoed online kaartplatform, 2021

Project: De opbouw van een online kaartplatform voor Werelderfgoed-sites, evenals het verzamelen en maken van digitaal kaartmateriaal van Werelderfgoed, met name in Europa en Noord-Amerika tijdens deze eerste pilootfase.

Begunstigde: UNESCO

Subsidie: : 296.306 USD

Periode: 2021 – 2022

Het project wil voor Unesco een online kaartplatform ontwikkelen. In deze pilootfase zal worden gestart met de opbouw van een Geografisch Informatie Systeem (GIS) en het verzamelen en creëren van geologische data voor de Werelderfgoed-sites in Europa en Noord-Amerika. Deze regio heeft immers al in grotere mate beschikbare geo-data, én telt het grootste aantal Werelderfgoed-sites, met alle uitdagingen van dien op vlak van opvolging en werklast, wat een online kaartplatform danig kan vergemakkelijken. Voor alle betrokkenen bij Werelderfgoed (Unesco/Werelderfgoedcentrum, lidstaten, experts, adviesorganen, lokale en regionale overheden, bedrijven, …) is het uitermate zinvol om een beter zicht te krijgen op de precieze afbakening van de locatie van de Werelderfgoed-sites en de bufferzones errond om een betere conservatie en opvolging mogelijk te maken. Kaartmateriaal uit nominatiedossiers is momenteel niet eenvormig en soms gebrekkig. Een GIS platform met digitale informatie kan daarbij een oplossing bieden.