Subsidie voor het Waardig Werk programma van de IAO, Mozambique 2009

Partner: Internationale Arbeidsorganisatie

Periode: 2009-2011

Budget: 1.142.650 euro (waarvan 151.325 euro afkomstig van het Vlaamse Departement voor Werk en Sociale Economie)

De 'Waardig Werk' landenprogramma’s van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) inventariseren nationale noden op het vlak van waardig werk. Op basis daarvan werkt IAO, in samenwerking met de overheid van het betrokken land, aan een globale strategie op maat.

De Mozambikaanse economie kende de laatste 10 jaar een sterke groei. Toch leeft ruim de helft van de bevolking onder de armoedegrens. Bovendien vertaalt de economische groei zich niet meteen in een uitbreiding van de arbeidsmarkt. Slechts 5% van de actieve bevolking werkt in de formele economie.

De Waardig Werk doelstellingen van IAO geven prioritair aandacht aan de groei van tewerkstelling en de rechten van vrouwelijke werknemers in Mozambique. De IAO wil de sociale partnerorganisaties op het terrein middelen en mogelijkheden bieden om hun werking uit te bouwen en zo hun leden beter te informeren. Die informatie moet aangepast worden aan de behoeften van specifieke kwetsbare doelgroepen, zoals vrouwen, jongeren, personen met een handicap en personen met HIV/AIDS.