Subsidie voor het Vlaams India Platform 2014

Project: projectsubsidie voor de incubatie van het Vlaams India Platform

Begunstigde: Vlaams India Platform

Bedrag: 81.800 euro

Duur: 2014