Subsidie voor het versterken van capaciteit in Zuidelijk Afrika voor immaterieel cultureel erfgoed (2018 - 2019)

ProjectVersterken van sub-regionale samenwerking en nationale capaciteiten in zeven zuidelijk Afrikaanse landen voor de uitvoering van de 2003 Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed

Begunstigde: Unesco

Bedrag117.467 USD

Duur: 2018 – 2019

Dit project past in een globale strategie van Unesco om landen die de 2003 Conventie over het borgen van immaterieel cultureel erfgoed ondertekenden, ook te helpen bij de toepassing ervan. Het project geldt als laatste in een serie van Unesco-projecten gericht op de capaciteitsopbouw in zuidelijk Afrika, die vooral door Vlaanderen werden gefinancierd sinds 2009. De voornaamste doelstelling van dit laatste project is om het regionale samenwerkingsplatform ‘SAICH’ te versterken zodat het ook effectieve steun kan bieden aan de zeven betrokken landen: Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe. Er worden workshops georganiseerd en een website opgemaakt.