Subsidie voor het versneld opsporen van HIV/AIDS, Mozambique 2011

Tijdsduur: 2011-2012

Budget: 1.037.796

Dit project wil het testen op HIV/AIDS veel sneller doen verlopen zodat de patiënt dezelfde dag al resultaat krijgt. Op die manier kan er sneller worden gestart met de mogelijke behandeling.

Duur en budget

Voor dit anderhalf jaar durend project werd op de begroting 2011 een budget van 1.037.796 euro uitgetrokken.

Probleemstelling

Mozambique kampt met een hoge kindersterftegraad. HIV/AIDS draagt bij tot een totale sterftegraad onder moeders en kinderen van wel 25,4%. De overheid onderschrijft de noodzaak om dit percentage drastisch te doen dalen. De twee belangrijkste problemen van de gezondheidssector zijn het gebrek aan goed opgeleid gezondheidspersoneel en het zwakke gezondheidssysteem. Daarnaast kent Mozambique ook problemen op het vlak van  de gezondheidsinfrastructuur en de financiering van de sector.

Het te laat en onvoldoende aanleveren van een accurate behandeling voor HIV/AIDS zorgt ervoor dat het virus zich makkelijker verder kan verspreiden.

Uitwerking

Het "Clinton Health Access Initiative" (CHAI) is sinds 2002 actief in Mozambique. De organisatie speelde een belangrijke rol in de uitwerking van het eerste plan voor een nationale aanpak inzake HIV/AIDS bestrijding. Daarnaast was CHAI één van de mede oprichters van de SWAp gezondheidszorg.

Sinds 2006 werkt CHAI samen met de overheid om de verspreiding van HIV/AIDS in kaart te brengen en behandeling te voorzien.

CHAI investeerde over de jaren heen in onderzoek naar de verbetering van antiretrovirale middelen (AIDS remmers). Tegenwoordig kan iemand die besmet is met het virus door de inname van een cocktail de ziekteverschijnselen zodanig onder controle krijgen dat HIV niet doorbreekt. Maar dan moet men er wel snel bij zijn. Daarom is het zo belangrijk om snel testen te kunnen afnemen.

Dit project zal ertoe bijdragen dat het testen op HIV/AIDS veel sneller kan verlopen zodat de patiënt dezelfde dag al resultaat krijgt. Op die manier kan er sneller worden gestart met de mogelijke behandeling.

Partner

Clinton Health Access Initiative (CHAI) en het Mozambikaanse ministerie voor gezondheid