Subsidie voor het verhogen van de weerbaarheid van jonge meisjes en vrouwen in Mozambique

Begunstigde: ActionAid Mozambique

Budget: 400.000 euro

Met het project ‘Accelerating women and girls rights project’ wil de ngo ActionAid Mozambique de weerbaarheid van jonge meisjes en vrouwen verhogen. Dit door hen te informeren over hun rechten op het vlak van onderwijs en gezondheid en door hen vaardigheden bij te brengen om het hoofd te bieden aan zware omstandigheden.

Voor dit project in de districten Marracuene en Mahiça werkt ActionAid Mozambique samen met 24 meisjesclubs die op hun beurt samenwerken met schoolraden, ouders, religieuze leiders en multisectoriële groepen. Tegen 2019 moeten dankzij dit project meer dan 20.000 vrouwen en meisjes uit deze districten weten wat hun rechten zijn op het vlak van onderwijs en seksuele en reproductieve gezondheid, hoe ze zich kunnen wapenen tegen gendergerelateerd geweld en zelfbewuster in het leven staan.

De steun voor dit ActionAid Mozambique project past binnen de doelstelling voor het promoten van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, met bijzondere aandacht voor adolescenten.