Subsidie voor het verhogen van de toegang tot mannelijke besnijdenis in de provincie Tete, Mozambique 2011

Tijdsduur: 2011-2013

Budget: 375.000

Rond seksuele en reproductieve gezondheid ondersteunt Vlaanderen in Mozambique reeds lang verschillende initiatieven. In 2011 werd dit project rond de toegang tot mannelijke besnijdenis in de provincie Tete goedgekeurd.

Duur en budget

De bijdrage van de Vlaamse Regering voor dit tweejarig project bedraagt 375.000 euro. Het project zal lopen tot en met 2013.

Probleemstelling

De twee belangrijkste problemen van de Mozambikaanse gezondheidssector zijn het gebrek aan goed opgeleid gezondheidspersoneel en het zwakke gezondheidssysteem. Daarnaast kent Mozambique ook problemen met de gezondheidsinfrastructuur en de financiering van de sector.

In de subsector van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten kampt Mozambique met enorme uitdagingen. Om de millenniumdoelstellingen 4 en 5 te behalen zullen bijkomende inspanningen geleverd moeten worden.

Uitwerking

Dit project van de organisatie “Population Services International” (PSI) beoogt het verhogen van de toegang tot mannelijke besnijdenissen in de provincie Tete. Momenteel voert PSI in Maputo, Beira en Nampula projecten uit rond mannelijke besnijdenissen, en dat met veel succes.

Ondanks het feit dat mannelijke besnijdenis geen deel uitmaakt van de lokale cultuur zoeken jonge mannen actief naar centra waar ze zich kunnen laten besnijden. Volgens een recent rapport van USAID kan de besnijdenis van 80% van de volwassen mannen en baby’s tegen 2015 het aantal HIV infecties met de helft verminderen tegen 2025. Dat zou de Mozambikaanse overheid jaarlijks 1,5 miljard dollar doen besparen tussen 2009 en 2025. Daarnaast kan de verhoging van het aantal besneden mannen ook het aantal besmettingen van andere seksueel overdraagbare aandoeningen gevoelig doen dalen.

PSI stelt voor om de toegang tot mannelijke besnijdenis te verhogen door enerzijds de toegang tot de diensten te verbeteren en anderzijds de vraag naar veilige mannelijke besnijdenis bij de doelgroep te verhogen.

Partner

PSI werd opgericht in 1970 in de Verenigde Staten met als doel de reproductieve gezondheid te verbeteren via commerciële marketingstrategieën. De organisatie werkt rond familieplanning, HIV, malaria en tuberculose en is actief in 67 landen. In 1994 ging PSI het Mozambikaanse ministerie van volksgezondheid ondersteunen wat betreft HIV preventie. Deze programma’s worden momenteel uitgevoerd in alle provincies van Mozambique.