Subsidie voor het verbeteren van de voedselzekerheid in KwaZulu-Natal, Zuid-Afrika, 2007

Periode: 2007-2012

Budget: 7.500.000 euro

Met dit programma wil de Vlaamse overheid bijdragen tot het verbeteren van de voedselzekerheid in de landelijke gebieden van KwaZulu-Natal.

Voedselzekerheid is één van de topprioriteiten van de Zuid-Afrikaanse overheid. Net dat is een knelpunt in de provincie KwaZulu-Natal, want er is een zeer ongelijke verdeling op het vlak van de voedseltoegang onder de huishoudens. Een op drie gezinnen valt uit de boot. Bovendien is er een groot gebrek aan een variabel voedselaanbod en het voedsel dat aanwezig is, blijkt vaak onvoldoende voedzaam te zijn.

Toch heeft KwaZulu-Natal ook troeven zoals de vruchtbare grond, een gunstig klimaat en voldoende water. In principe zouden de landbouwopbrengsten moeten kunnen volstaan om iedereen te voeden, terwijl het overschot zelfs geëxporteerd zou moeten kunnen worden.

De hoofddoelstelling is het verbeteren van de voedselzekerheidssituatie van plattelandsgezinnen in acht gemeenten in KwaZulu-Natal. Het programma moet ervoor zorgen dat de gezinsleden een verbeterde toegang krijgen tot een stabiel en gevarieerd voedselaanbod en dat zij voedsel op een adequate manier gebruiken en consumeren. Het programma wil ook bijdragen tot een toename van het huishoudelijk inkomen en de levensstandaard van de doelgroep.

Daarom werd er gekozen voor een geïntegreerde aanpak, waarbij verschillende departementen samenwerken, met name de departementen landbouw, onderwijs en gezondheid. Daarnaast gaat er aandacht naar de verschillende aspecten van voedselzekerheid, zoals de beschikbaarheid van voedsel, de toegang tot voedsel en het gebruik ervan.

In de acht betrokken gemeenten werden voedseltuinen aangelegd. Na een tussentijdse evaluatie, werd het programma bijgestuurd en werd de werking onderverdeeld in negen verschillende strategische projecten:

  1. bewaring, bereiding en diversificatie van voedsel op gezinsniveau
  2. gewasbescherming, controle van ziektes en plagen
  3. composteren en promotie van organische teelten
  4. bijdrage tot voedselzekerheid via (klein)veeteelt
  5. promotie en productie van traditionele gewassen
  6. landbouwverwerking en -vermarkting
  7. waterbeheer
  8. effectief gebruik van alternatieve energie

Partner

Het programma wordt uitgevoerd door het provinciale landbouwdepartement van KwaZulu-Natal. De concrete uitvoering van de projecten wordt door het departement uitbesteed aan lokale NGO’s, die ook instaan voor de begeleiding en vorming van de gezinnen.