Subsidie voor het United Nations System Standing Committee on Nutrition, 2012

Begunstigde: United Nations System Standing Committee on Nutrition, UNSCN

Tijdsduur: 2012-2014

Budget: 516.500 euro

De Vlaamse overheid besloot in 2012 een bijdrage te geven aan het "United Nations System Standing Committee on Nutrition" (UNSCN). Voeding en voedselzekerheid (MDG 1) staan centraal in de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking en komen aan bod in de samenwerking met de partnerlanden Malawi, Mozambique en Zuid-Afrika.

Honger en armoede blijven ernstige problemen in verschillende Afrikaanse landen. Sub-Sahara-Afrika wordt het ergst getroffen met bijna 240 miljoen aan honger lijdende mensen. Een groot deel van de bevolking kampt bovendien met toenemende gezondheidsproblemen ten gevolge van eenzijdige voedingspatronen.

In 1992 vond de International Conference on Nutrition (ICN) plaats. Die nam unaniem een wereldverklaring en actieplan voor voeding aan. Delegaties uit 159 landen en de EU engageerden zich om honger structureel te bestrijden. In 2013, exact 21 jaar later, wordt een nieuwe editie van deze conferentie georganiseerd, ICN+21.

UNSCN wil gebruik maken van de internationale voedingsconferentie in november 2013 in Rome om op een duurzame manier het thema voeding onder de aandacht te brengen. De ICN+21 is een intergouvernementele conferentie die zal leiden tot het verder uitwerken en implementeren van een verbeterd beleid inzake voeding en voedselzekerheid en duurzame voedselvoorziening.