Subsidie voor het betrekken van lokale gemeenschappen in het beheer van Werelderfgoedsites in Afrika (2017 - 2019)

ProjectBetrekken van lokale gemeenschappen in het behoud en beheer van Werelderfgoed sites in Afrika - COMPACT

Begunstigde: Unesco

Bedrag149.814 USD

Duur: 2017 – 2019

Vlaanderen financierde in het verleden al verscheidene projecten voor natuurlijke Werelderfgoedsites in Afrika; dit project bouwt daar op voort en zal voor één Werelderfgoedsite in zuidelijke Afrika het ‘Community Management of Protected Areas Conservation’ (COMPACT) initiatief implementeren. COMPACT heeft in de afgelopen jaren op verschillende Werelderfgoedsites zijn nut bewezen en werd verder ontwikkeld om te komen tot een duurzame ontwikkeling van de lokale bevolking die op en rond de sites leven. Zo worden er onder meer structuren voor medebeheer opgezet, steun voor middenveldsorganisaties geboden, en inkomsten voorzien door een goed beheer en bezoek van de site. Dit komt ook vaak ten goede van de bescherming van de lokale biodiversiteit.