Subsidie voor het agribusiness development academy programma in Zuid-Afrika, 2007

Project: Agribusiness Development Academy Programme in Limpopo

Periode: 2007-2014

Budget: 7.500.000 euro

Dit programma heeft als doel om nieuwe landeigenaars en kleine tot middelgrote ondernemers uit de landbouwindustrie te ondersteunen in de context van de landhervormingen.

Het landhervormingsprogramma is al vele jaren één van de belangrijkste grootschalige initiatieven van de Zuid-Afrikaanse regering. Kleine en middelgrote landbouwbedrijven zijn door de landhervorming in handen gekomen van groepen nieuwe landeigenaars. Een groot deel van het overgedragen land en de landbouwbedrijven wordt echter niet of onderbenut. De nieuwe landeigenaars hebben immers een zeer beperkte kennis van eigendomsstructuren en van landbouwtechnische, bedrijfsmatige en economische systemen.

Samen met het provinciale ministerie van landbouw in Limpopo werd een programma opgestart om deze groep nieuwe landeigenaars te ondersteunen. Het doel van dit programma is om de nieuwe landeigenaars op te leiden tot succesvolle, commerciële ondernemers. Via organisatieontwikkeling, training en kwaliteitsverbetering langs de hele postproductieketen wordt gestreefd naar inkomensverhoging, duurzame werkverschaffing en verbetering van de rurale huishoudens.

Tijdens de eerste fase van het project (2007-2009) werd er vooral gefocust op vorming en opleiding en op agrotoerisme.

Gedurende de tweede fase van het programma (2010-2014) ligt de focus enerzijds op een actieve en progressieve begeleiding van de doelgroep in de ontwikkeling van hun interne organisatorische en institutionele capaciteit en anderzijds op het ontwikkelen van solide en economisch verankerde landbouwbedrijven. Er ligt ook een grote nadruk op het coördineren en het op elkaar afstemmen van talloze, reeds bestaande overheids- en privé initiatieven die de doelgroep en de landbouwbedrijven ondersteunen.

Enkele van de Zuid-Afrikaanse departementen die investeren in dit proces zijn:

  • landbouw en plattelandsontwikkeling
  • landhervormingen
  • economische ontwikkeling
  • toerisme
  • ontwikkelingsagentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen
  • onderwijs