Subsidie voor Flanders Knowledge Area 2015

Project: Subsidie voor Flanders Knowledge Area

Begunstigde: Flanders Knowledge Area

Bedrag: 90.000 euro

Duur: januari 2015 - december 2015

FKA ontving deze subsidie voor de uitwerking en uitvoering van het project ‘Research in Flanders’. Bedoeling van dit project was het ontwikkelen van communicatietools voor de promotie van het Vlaams wetenschappelijk onderzoek in het buitenland. Ten tweede werd FKA ingeschakeld om de coördinatie van het academisch luik van Vlaamse ministeriële zendingen/prinselijke missies en staatsbezoeken op zich te nemen. Sedert 2013 realiseerde Flanders Knowledge Area volgende communicatietools in het kader van het project ‘Research in Flanders’, die het Vlaams wetenschappelijk onderzoek in het buitenland moeten promoten:

  • de website Research in Flanders (www.researchinflanders.be). Deze site bevat informatie over de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen, een oplijsting van financieringskanalen en financierende instellingen;
  • negen thematische brochures (elektronisch en in druk). Deze brochures hebben de bedoeling de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te presenteren voor een breed internationaal doelpubliek;
  • drie korte presentatiefilms (online beschikbaar) over wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen in het algemeen, aan de universiteiten en aan de hogescholen, eveneens met de bedoeling het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen te presenteren voor een breed internationaal doelpubliek;
  • banners en flyers voor op beursstanden en voor in informatiepakketten bestemd voor diplomatieke posten.
  • ‘State of the art’ fotoboek waarin het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen gezamenlijk wordt gepresenteerd. Dit boek wordt gebruikt als relatiegeschenk door ministers en diplomatieke vertegenwoordigers.