Subsidie voor financiële expertise MISAU Mozambique (2013)

Project: financieel expert binnen de gezondheidssector om de dialoog tussen ministerie en donoren te verbeteren

begunstigde: Belgische Technische Coöperatie (BTC)

Tijdsduur: 2013-2014

Budget: 358.323 euro

De Vlaamse Overheid besloot een bijdrage toe te kennen aan BTC (Belgische Technische Coöperatie) voor het project ”Focussed contribution to the health system strengthening of Mozambique”. Via deze steun zal een financiële expert zijn bijdrage kunnen leveren aan de werkgroep administratie en financiën (GTAF) binnen de SWAp in de gezondheidssector. Het doel is om zo de beleidsdialoog tussen het ministerie en de donoren te verbeteren. Dit alles moet resulteren in een realistisch en transparant plan van aanpak voor de verbetering van het financiële beheer binnen het Mozambikaanse ministerie van volksgezondheid (MISAU). 

In 2006 besloot de Vlaamse overheid om “Prosaude”, het gemeenschappelijke fonds voor de financiering van de gezondheidssector in Mozambique, te ondersteunen. Jaarlijks maakt Vlaanderen hiervoor 2 miljoen euro vrij. Dit fonds wordt beheerd door de Mozambikaanse overheid, in voortdurend overleg met de donoren. Deze aanpak wordt ook wel SWAp (Sector-Wide Approach) genoemd.

Onder de donoren groeide echter de bezorgdheid over het zwakke publieke financiële management binnen het ministerie van volksgezondheid (MISAU). Een actieplan werd opgesteld en goedgekeurd door MISAU en de donoren. In 2012 kwamen alle partijen overeen om dit plan op tweemaandelijkse basis te monitoren.

Om aan de verschillende noden tegemoet te komen, beslisten enkele donoren om het ministerie bijkomend te ondersteunen met technische assistentie in overheidsfinanciën. Aan Vlaanderen werd begin 2013 de vraag gesteld om technische deskundigheid aan te leveren, specifiek voor de werkgroep GTAF.