Subsidie voor evaluatie van de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie (2020)

Project: uitvoering geven aan het samenwerkingsakkoord van 7 maart 2016 met de IAO dat bepaalt dat elke vier jaar een onafhankelijke evaluatie gebeurt

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Bedrag: 21.000 euro

Duur: 6 maanden

De evaluatie wil de sterkte- en zwaktepunten van de huidige samenwerking tussen Vlaanderen en de IAO in kaart brengen, alsook aanbevelingen formuleren voor een meer strategische en effectieve samenwerking tussen Vlaanderen en de IAO. De evaluatie analyseert zowel projecten als de modaliteit van het Trustfonds als samenwerkingsvorm.