Subsidie voor een studie rond eerste hulpactiviteiten in zuidelijk Afrika, 2013

Partner: Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal

Periode: 2013-2014

Budget: 147.840 euro

Het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal is van plan om via het Internationale Rode Kruis de eerste hulpactiviteiten van 10 nationale comités in zuidelijk Afrika (Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika, Swaziland, Zambia en Zimbabwe) te versterken. Om dit tot een goed einde te brengen wil men echter eerst een baselinestudie uitvoeren waarbij voor de verschillende landen de noden, wetgevende kaders, beleidsplannen en reeds lopende activiteiten in kaart worden gebracht. De Vlaamse Regering besloot op 18 februari 2013 bij te dragen tot de financiering van deze baselinestudie.

In lage- en middeninkomenslanden vallen 8 op 10 doden in het verkeer, noodgevallen zijn goed voor 45% van het aantal dodelijke slachtoffers en 36% van de zieken en gekwetsten, vaak met een verminderde validiteit. Vooral zuidelijk Afrika blijkt een opvallend hoog aandeel in deze cijfers voor zich te nemen. Bovendien zijn de reguliere gezondheidssystemen in deze landen verzwakt, waardoor de nuldelijnzorg essentiële taken op zich neemt.

De nationale comités van het Rode Kruis in zuidelijk Afrika hebben een verschillende capaciteit. Vaak ontbreekt het hen aan de nodige structuur, personeel en materiaal. Het grote voordeel is dat deze comités in hun respectievelijke landen erkend zijn door de overheid als officiële eerste hulpverlenende instantie. Sommigen hebben hiervoor een accreditatie ontvangen of hebben een aanvraag tot accreditatie lopen. Een ondersteuning van deze organisaties is dan ook relevant.

Zowel de Wereldbank als de Wereldgezondheidsorganisatie pleiten voor het trainen van leken in eerste hulp als goedkoop alternatief in zuidelijk Afrika. Het wordt beschouwd als een kostenefficiënte manier om tegemoet te kunnen komen aan de noden op het vlak van mantelzorg, ambulante zorgvertrekking en eerstehulpverlening (EHBO).