Subsidie voor eDNA-expedities in mariene Werelderfgoedsites, 2021

Project: Met hulp van burgerwetenschappers en de innovatieve eDNA-techniek wil men gegevens verzamelen over de biodiversiteit in mariene Werelderfgoedsites om de informatie nadien wetenschappelijk te verwerken en om er een globale mediacampagne over biodiversiteit mee te voeren .

Begunstigde: UNESCO

Subsidie: : 364.264 USD (+ 535.292 USD cofinanciering vanuit het Flanders Unesco Science Trustfund - FUST)

Periode: 2021 – 2023

Dit project wil via burgerwetenschap en de betrokkenheid van de lokale bevolking de biodiversiteit nagaan in een selectie uit Unesco’s 50 mariene Werelderfgoedsites, door gebruik te maken van de revolutionaire en innovatieve ‘eDNA’ techniek waarbij DNA van diersoorten wordt gedetecteerd uit waterstalen. Op die manier krijgt men een beter beeld over bedreigde diersoorten. Dit is relevant voor zowel de academische wereld, als de lokale sitemanagers en beleidsmakers. Unesco wil de resultaten wetenschappelijk verwerken met oog op toekomstige monitoring van biodiversiteit en zal er een globale mediacampagne rond opzetten. Het project koppelt dus globale uitdagingen rond biodiversiteit (met impact van klimaat) aan innovatieve wetenschap en betrokkenheid van burgers en jongeren, met sterke aandacht voor communicatie.

Het project is opgedeeld in verschillende werkpakketten, waaronder:

  • De technische ontwikkeling van de wereldwijde eDNA-staalnames en de data-integratie in de ‘Ocean Biodiversity Information System’ (OBIS) dat wordt beheerd in Oostende.
  • De staalname-campagne met betrokkenheid van de lokale bevolking en jongeren in het bijzonder
  • De wetenschappelijke analyse gericht op biodiversiteitsmonitoring in Werelderfgoedsites, met ook een wetenschappelijke publicatie.
  • De communicatie- en globale mediacampagne, met website, branding, een publicatie, pers- en sociale media acties.

Het initiatief heeft een wetenschappelijke component, maar ook een erfgoedcomponent gericht op een beter beheer van Werelderfgoedsites. Het project betreft immers een bijzondere samenwerking tussen Unesco’s cultuursector met het Werelderfgoedcentrum (en meer bepaald het mariene Werelderfgoedprogramma) en Unesco’s wetenschapssector met de Internationale Oceanografische Commissie (en meer bepaald hun IODE projectkantoor in Oostende).