Subsidie voor de versterking van de subregionale samenwerking in zuidelijk Afrika voor het behoud van immaterieel cultureel erfgoed (2014)

Project:  Versterking van de subregionale  samenwerking en de landelijke capaciteiten in zeven landen in zuidelijk Afrika voor de implementatie van de Conventie van 2003 voor het behoud van immaterieel cultureel erfgoed (DEEL I)

Begunstigde: Unesco 

Bedrag: 250.000 USD

Duur: 2014

Dit project beoogt de opstelling van een subregionaal samenwerkingsplatform om zeven landen in zuidelijk Afrika te helpen bij hun inspanningen om het levende erfgoed binnen hun landsgrenzen te beschermen. Dit platform consolideert de resultaten van eerdere door Vlaanderen gefinancierde projecten . Het wordt aangestuurd door de landelijke comités voor immaterieel cultureel erfgoed en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het immaterieel cultureel erfgoed in de betrokken landen (Botswana, Lesotho, Malawi, Namibië, Swaziland, Zambia en Zimbabwe).