Subsidie voor de versterking van de subregionale samenwerking in zuidelijk Afrika voor het behoud van immaterieel cultureel erfgoed (DEEL II) (2016)

Project:  Versterking van de subregionale  samenwerking en de landelijke capaciteiten in zeven landen in zuidelijk Afrika voor de implementatie van de Conventie van 2003 voor het behoud van immaterieel cultureel erfgoed (DEEL II)

Begunstigde: Unesco 

Bedrag: 250.000 USD

Duur: 2016 - 2017

Dit vervolgproject besteedt bijzondere aandacht aan een adequate institutionele omgeving, het vermogen om wetgevings- en beleidsraamwerken op te zetten of te verbeteren en de beschikbaarheid van nationale expertise.

Deel I