Subsidie voor de verbetering van toegang tot water, hygiëne en sanitatie in Malawi, 2010

Tijdsduur: 2010-2013

Budget: 2.000.000

Met het wereldwijde WaSH programma wil het Kinderfonds van de Verenigde Naties (UNICEF) de toegang tot water en sanitair als publieke basisdienst garanderen. WaSH staat dan ook voor water, sanitair en hygiëne. Daarnaast werkt de organisatie ook aan het verbeteren van de kennis rond hygiënische praktijken. Goede hygiëne vergroot namelijk de overlevingskansen van kinderen en doet de risico’s voor ziekten aanzienlijk afnemen.

Duur en budget

In 2010 trok de Vlaamse overheid 2 miljoen euro uit voor het WaSH programma van UNICEF in Malawi. Het programma zal vier jaar ondersteund worden.

Probleemstelling

Jaarlijks sterven wereldwijd 1,7 miljoen kinderen aan de gevolgen van diarree. 88% van deze gevallen zijn rechtstreeks het gevolg van onzuiver water en erbarmelijke sanitaire omstandigheden. Ook luchtwegeninfecties, zoals longontstekingen, zijn een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. 5.500 kinderen sterven elke dag aan de gevolgen hiervan. Onderzoek toont aan dat 40% van deze sterfgevallen vermeden kon worden door betere hygiënische omstandigheden.

De Vlaamse steun aan UNICEF in Malawi focust op twee districten, met name Zomba en Karonga. Deze districten zijn kwetsbaar voor cholera, voedselschaarste en overstromingen. Meer dan 30% van de choleragevallen en 60% van de sterfgevallen situeren zich in deze districten.

Uitwerking

UNICEF werkt met dit programma aan een aantal specifieke doelstellingen:

  1. De toegang tot veilig water aan de armste en de minst bereikbare gemeenschappen moet verhoogd worden. Meer specifiek wil dit zeggen dat er binnen een wandelafstand van 500 meter en/of in scholen binnen de 200 meter veilig water moet aanwezig zijn.
  2. Daarnaast moet de toegang voor scholen en gemeenschappen tot sanitaire faciliteiten verhoogd worden.
  3. Via capaciteitsversterking van lokale autoriteiten en civiele organisaties moeten geïntegreerde water, sanitaire en hygiëne interventies efficiënt en effectief ingepland, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd worden.
  4. UNICEF wil hygiëne op huishoudelijk, op gemeenschaps- en op schoolniveau promoten dankzij participatieve methoden en massacommunicatie. Daarmee wil men de drie belangrijkste hygiënepraktijken van 35% tot 60% doen stijgen. In eerste instantie gaat dit over het juiste gebruik van water bij het ophalen, transport, opbergen en gebruik. Ten tweede probeert men het juiste gebruik van wc-faciliteiten aan te leren. Tot slot gaat er ook aandacht naar het handenwassen: na bezoek aan het toilet, voor het eten of voor kinderen voeding krijgen en nadat luiers verschoond werden.

Partner

UNICEF