Subsidie voor de toepassing van Ecosysteem-gestuurde Mariene ruimtelijke Planning, 2015

Project:  Mariene Werelderfgoedsites en de toepassing van de ‘ecosysteem-gestuurde Mariene Ruimtelijke Planning’ (MRP)

Begunstigde: Unesco 

Bedrag: 351.630 USD

Duur: 2013 - 2015

Dit project zet volop in op het behoud van een vaak onderbelichte vorm van Werelderfgoed, namelijk de Mariene Werelderfgoedsites en dit door de toepassing van de ‘ecosysteem-gestuurde Mariene Ruimtelijke Planning’ (MRP).

MRP is een conceptuele methode die ontwikkeld is door de IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission) op basis van onderzoek door UGent. Dit project vloeide verder uit het “World Heritage Marine Programme”, een van de vlaggenschipprogramma’s van het Werelderfgoedcentrum dat sinds 2011 medegefinancierd wordt door het Algemeen Trustfonds, vanuit de bezorgdheid dat Afrikaanse mariene gebieden zwaar ondervertegenwoordigd blijven op de Werelderfgoedlijst.

Het project voorziet regionale trainingen en workshops voor de uitwerking van mariene ruimtelijke plannen, met inbegrip van onder meer de strijd tegen illegale visvangst en schadelijke baggerwerken. Dit project vormt de opstap naar een groter project waarvoor additionele partners worden gezocht om deze MRP globaal te verankeren.

Op middellange termijn zal via dit werk een significante bijdrage worden geleverd aan de Aichi doelstellingen (doelstelling 11) in het kader van de Conventie voor biologische diversiteit, waar ook België zich bij heeft aangesloten.