Subsidie voor de toegang tot veilig water, hygiëne, en sanitatie in Kasungu, Malawi 2012 (Rode Kruis)

Tijdsduur: 2012-2014

Budget: 300.000

Dit project werd door de Vlaamse overheid ondersteund via een bijdrage aan de Studio Brussel actie “Music for life” 2011. Het thema in 2011 van dit jaarlijkse evenement was diarree. Dit is samen met longontstekingen de meest voorkomende doodsoorzaak bij kinderen jonger dan vijf jaar.

Duur en budget

Er werd op de begroting 2012 een budget van 300.000 euro uitgetrokken voor dit project. Het project ging van start in juli 2012 en zal drie jaar lopen.

Probleemstelling

Iedereen heeft recht op de toegang tot drinkbaar water, maar in Malawi is dat voor slechts 74% van de bevolking een realiteit. Bovendien zijn de regionale verschillen binnen het land zeer groot en is er een slecht onderhoud van waterpompen waardoor belangrijke waterpunten regelmatig in panne zijn. Daarnaast is er te weinig aandacht voor sensibilisatie waardoor hygiënische praktijken onvoldoende worden aangeleerd.

Slechte hygiëne en onveilig drinkwater zorgen ervoor dat veel Malawiërs worden blootgesteld aan diarree en malaria. In Kasungu behoren diarree, malaria, ademhalingsproblemen en ondervoeding tot de belangrijkste doodsoorzaken, terwijl deze ziektes eenvoudig te voorkomen zijn. 61% van de bevolking in Kasungu heeft toegang tot veilig drinkbaar water, maar amper 33% van de 276 regio’s in het district bereikt de nationale standaard van 1 waterput per 250 inwoners.

Uitwerking

Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal beheert sinds 2010 een basisgezondheidsproject in de zones Wimbe en Kapelula in het district Kasungu. Binnen dit project was er al aandacht voor de toegang tot drinkbaar water, maar deze bijdrage vormt een nuttige aanvulling.

Via de “Music for Life” bijdrage is het de bedoeling om in hetzelfde district en in dezelfde zones nieuwe gemeenschappen te bereiken. Extra aandacht zal gaan naar de toegang tot veilig water, hygiëne en sanitatie voor kwetsbare doelgroepen zoals wezen, HIV geïnfecteerden en vroedvrouwen. Ook de vrijwilligers die reeds bereikt werden met het basisgezondheidsproject zullen beroep kunnen doen op trainingen.

Partner

Rode Kruis - Vlaanderen Internationaal