Subsidie voor de opvolging van de parlementaire commissies rond tewerkstelling, landbouw en voedselzekerheid in Zuid-Afrika, 2012

Project: Monitoring van parlementaire commissies 

Begunstigde: Parliamentary Monitoring Group

Periode: 8.11.2012 – 7.11.2017

Budget: 200.000 euro

De Parliamentary Monitoring Group volgt het werk van de parlementaire commissies in Zuid-Afrika op en stelt de informatie ter beschikking van de civiele maatschappij en de burger. Met de Vlaamse middelen kan PMG rapporteren over de werkzaamheden van zeven parlementaire commissies over jobcreatie en kmo-ontwikkeling, klimaat, en landbouw.

Op deze manier wordt aandacht gegeven aan goed bestuur in Zuid-Afrika en wordt de verantwoording aan de burger bevorderd.

Parliamentary Monitoring Group