Subsidie voor de ontwikkeling van een innovatief financieringsmodel bij overheidsopdrachten in Zuid-Afrika, 2017

Begunstigde: National Treasury Zuid-Afrika in samenwerking met het Bertha Centre van de Universiteit van Kaapstad

Subsidie: 1.250.041 euro

Periode: opstart in 2017 (3,5 jaar)

De National Treasury van Zuid-Afrika bundelt zijn krachten met het Bertha Centre van de Universiteit van Kaapstad om een nieuw financieringsmodel voor overheidsopdrachten te testen. Bij resultaatsgerichte contracten betaalt de overheid niet langer voor het uitvoeren van activiteiten maar enkel voor de effectieve impact op het terrein, zoals bijvoorbeeld de Sociale Impactobligatie. Om een model op maat te maken ontwikkelen ze een pilootproject op nationaal niveau. De bedoeling is de capaciteit en de kennis over resultaatgerichte overheidscontracten te verhogen bij de Zuid-Afrikaanse publieke sector, het middenveld en bij bilaterale donoren.

Zuid-Afrika is een van de drie partnerlanden van Vlaanderen in Zuidelijk Afrika. Deze projectsubsidie past binnen de landenstrategienota 2012-2016 die focust op ondernemerschap en sociale innovatie om armoede en ongelijkheid terug te dringen.

National Treasury South Africa

Bertha Centre, University of Cape Town