Subsidie voor de ontwikkeling van een beleid ter ondersteuning van de sociale economie in Zuid-Afrika, 2016

Project: Development of a social economy policy framework in South Africa

Partners: Economic Development Department of South Africa (in samenwerking met Internationale Arbeidsorganisatie)

Budget: 1.324.367 euro

Periode: 2017 – 2020

Vlaanderen ondersteunt het Zuid-Afrikaanse Departement voor Economische Ontwikkeling (Economic Development Department) in de ontwikkeling van een beleid ter ondersteuning van de sociale economie. De sociale economie is een sector in volle ontplooiing in Zuid-Afrika. Het is een economie die via sociale ondernemers en innovaties oplossingen biedt aan maatschappelijke uitdagingen en die streeft naar een inclusieve, duurzame en sociale samenleving. In een land met hoge werkloosheid, grote uitdagingen van armoede en ongelijkheid en lage ondernemingsgraad is de nood hoog om deze economie verder te ontwikkelen en te laten groeien. De sector heeft ondertussen het punt bereikt dat een duidelijk, consistent en coherent nationaal kader nodig is om dit waar te maken.

Vlaanderen zal een consultatief en participatief beleidsproces ondersteunen om dit kader vorm te geven. Het Departement voor Economische Ontwikkeling zal hiervoor beroep doen op de expertise van de Internationale Arbeidsorganisatie. Het project zal hierdoor de toegang tot waardig werk promoten en richt zich op drie pijlers:

  • het creëren van verhoogd bewustzijn en ondersteuning door brede en inclusieve consultaties en capaciteitsversterking;
  • onderbouwing van de beleidskeuzes door onderzoek en beschikbare praktijken;
  • het inschakelen van een netwerk van praktijkdeskundigen als kennisbron voor de beleidsformulering en implementatieproces.