Subsidie voor de ondersteuning van de sociale economie bij openbare aanbestedingen in KwaZulu-Natal, 2011

Project: Public procurement and the social economy

Begunstigde: Internationale Arbeidsorganisatie

Periode: 2012-2013

Budget: 630.000 euro

Dit programma wil mogelijkheden nagaan en uittesten om openbare aanbestedingen te gebruiken om de sociale economie in Zuid-Afrika te stimuleren.

Werkloosheid is in Zuid-Afrika een groot probleem. De werkloosheid bij de jeugd tussen 16 en 30 jaar bedraagt meer dan 40%. Er is nood aan innovatieve oplossingen voor het tewerkstellingsprobleem, waarbij sociale en economische doelstellingen moeten gecombineerd worden.

Openbare aanbestedingen zouden een mogelijkheid bieden om de ontwikkeling van de sociale economiesector te stimuleren en te ondersteunen. Er is wereldwijd een groeiende interesse om openbaar aan te besteden vanuit en naar de sociale economiesector. In Zuid-Afrika zijn er enkele gevallen gekend waar via een openbare aanbesteding gefocust werd op de sociale economie (coöperatieven). De wetgeving en het aanbestedingskader zijn echter onduidelijk en voor interpretatie vatbaar. Er is momenteel nog geen strategische toepassing van overheidsopdrachten in het sociale economie beleid.

Dit programma wil dan ook mogelijkheden nagaan en uittesten om openbare aanbestedingen te gebruiken om de sociale economie in Zuid-Afrika te stimuleren. De strategie steunt op een reeds uitgetest systeem van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) rond bedrijfsontwikkeling. Deze strategie werkt zowel op beleids- als op uitvoeringsniveau.

Op het beleidsniveau zal de regelgeving rond openbare aanbestedingen worden onderzocht en uitgeklaard en zullen eventuele voorstellen voor aanpassingen worden geformuleerd. Daaropvolgend wil het project een handleiding opmaken voor de opleiding van ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor openbare aanbestedingen op provinciaal en op gemeentelijk niveau.

Op het uitvoerende niveau zal gewerkt worden aan capaciteitsontwikkeling bij sociale economiebedrijven,  zodat deze bedrijven een kans maken bij overheidsopdrachten en op de markt. Het uiteindelijke doel is jobs creëren.

De sectoren waarop wordt gefocust zijn landbouw (voedselproductie voor scholen, hospitalen en andere openbare instellingen), afvalverwerking en andere gemeentelijke laagdrempelige diensten. Het programma zal in deze sectoren ook modellen ontwikkelen voor sociale economiebedrijven die arbeidscondities formaliseren en verbeteren en ook mogelijkheden creëren voor collectieve organisatie en sociale dialoog.

De directe doelgroep zijn de nationale, provinciale en gemeentelijke beleidsmakers en verantwoordelijken voor openbare aanbestedingen. Ook instellingen die ondersteuning bieden aan sociale economiebedrijven behoren tot de directe doelgroep.

De uiteindelijke doelgroep zijn nieuwe (opkomende) sociale economiebedrijfjes, hun leden, personeel en klanten. Het programma werkt dus niet rechtsreeks met de uiteindelijke doelgroep, maar zal hen bereiken via het versterken van bestaande interventies.

Het programma wordt uitgevoerd door de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), die hiervoor zal samenwerken met het departement Economische Ontwikkeling & Toerisme (DED&T) van KwaZulu-Natal. Op districts- en gemeentelijk niveau zal ILO samenwerken met het Umkhanyakude district rond de landbouwsector) en met de gemeente eThekwini (Durban) rond gemeentelijke diensten en afvalbeheer.

Dit project kreeg een tweede fase.