Subsidie voor de ondersteuning van de beleidsimplementatie recht op voedsel in Malawi, 2016

Project: One UN Window for the Right to Food in Malawi

Begunstigde: One UN Fund (in beheer van United Nations Development Programme)

Subsidie: 1.250.000 euro

Duur: 2014-2019

Vlaanderen versterkt met de ondersteuning van het Right to Food Window de rol van niet-statelijke actoren bij de opvolging van de beleidsimplementatie en het overwinnen van beleidsmatige barrières voor de verwezenlijking van het recht op voedsel (m.n. een adequate beschikbaarheid, toegankelijkheid en toereikendheid van voedsel) in Malawi. Dit programma faciliteert bijgevolg de beleidsdialoog tussen de overheid en de civiele maatschappij, stimuleert beleidscoherentie en bewaakt de opvolging van de beleidsformulering en –uitvoering ten aanzien van het recht op voedsel, door de ondersteuning van niet-statelijke actoren.

Het Right to Food Window opereert onder het One UN Fund dat wordt beheerd door het Multi-Partner Trust Fund Office van UNDP als administratieve entiteit. Het One UN Fund ondersteunt onder meer (1) een gezamenlijk project van de civiele samenleving onder coördinatie van koepelorganisatie CISANET ter bevordering van het recht op voedsel, (2) de promotie van landrechten voor vrouwen en andere kwetsbare groepen (FAO/UN Women/ Landnet) en (3) de versterking van de rol van de private sector in de realisatie van het recht op voedsel (CSONA/Concern).

Malawi is een van de drie partnerlanden van Vlaanderen in Zuidelijk Afrika. De landenstrategienota 2014 – 2018 richt zich op de sector landbouw en voedselzekerheid.