Subsidie voor de Groutville Community Care Homes in KwaZulu-Natal Zuid-Afrika, 2007

Partner: Departement voor huisvesting van de provincie KwaZulu-Natal

Periode: 2007-2011

Budget: 297.188 euro

Dit project heeft als doel om de impact van HIV/AIDS op weeskinderen of op HIV/AIDS besmette kinderen te verminderen.

Het doel was om opvang en zorg te voorzien voor 120 weeskinderen of kinderen die een hoog risico lopen op HIV/AIDS besmetting. Ook moest er gewerkt worden aan capaciteitsopbouw bij de lokale gemeenschap en de dienstverleners, zodat die beter in staat zijn de kinderen te ondersteunen.

De vooropgestelde resultaten werden grotendeels bereikt:

  • 20 verzorgingshuizen werden gebouwd en voldoen aan alle veiligheidsvoorschriften voor de opvang van 120 kinderen
  • 18 kinderverzorgsters werden geselecteerd en opgeleid
  • 39 vrijwilligers kregen een eerste opleiding
  • In de omliggende dorpen werden sensibilisatiecampagnes uitgevoerd

Het project wordt ondertussen opgevolgd door een lokale NGO, in samenwerking met de overheid.