Subsidie voor de bescherming van cultureel erfgoed Syrië (2014 - 2016)

Project:  De internationale gemeenschap bijeenbrengen om het culturele erfgoed van Syrië te beschermen

Begunstigde: Unesco 

Bedrag: 170.000 USD

Duur: 2014 - 2016

Dit project omvat een bijeenkomst van internationale experts voor het behoud van het culturele erfgoed in Syrië en technische noodbijstand. Het project belicht de activiteiten die door UNESCO hierrond zijn opgezet en helpt bij het nemen van noodmaatregelen. Het creëert ook bewustwording inzake de vernietiging van erfgoed. Dit project helpt ook om de weg vrij te maken voor herstel na afloop van de oorlog en brengt de wetenschappelijke wereld, de UNESCO-lidstaten en de media bijeen rond dit onderwerp.